Powerlift PL50

Hem / Powerlift PL50
LÄTT ATT ANVÄNDA
PowerLift - arbetsplattformen lyfts med hjälp av en normal skruvdragare och hisskorgen ger en arbetshöjd på mer än sex meter.
SÄKER
PowerLift – arbetsplattformem uppfyller EU säkerhetskraven som definieras i föreskrifterna och direktiven för personliftar . Powerlift är naturligtvis CE-godkänd.
MINIMALT UNDERHÅLL
På grund av den mekaniska strukturen, är underhåll av Powerlift - arbetsplattformen enkel och minimal. Återkommande besiktning skall utföras varje år.
MOBIL OCH FLEXIBEL
Powerlift är en mycket smidig och lätt arbetsplattform som är lätt att manövrera och transportera. Den rymmer enkelt i hissar och vanliga inomhusdörrar. Powerlift har en låg vikt och är lätt att lasta upp i bilen eller på en släpvagn.